Over ons
Over ons

Transfourmers is in maart dit jaar opgezet door 4M & Arise en vormt een interventie-beweging bestaande uit vrouwen & mannen die op willen staan - juist nu de wereld in nood verkeerd. Met de naam zinspelen we op de unieke positie die wij mogen innemen in Gods bewegen hier op aarde: als uitwerkers van Gods transformerende kracht op deze aarde. Tegelijk is de spelling met ‘ou’ i.p.v. enkel een ‘o’, waardoor in het midden het woord FOUR ontstaat: in het engels uitgeschreven cijfer 4. Niet alleen een herkenbaar getal voor de mannenbeweging, maar ook het bijbelse getal voor ‘volkomenheid’. Hiermee refereren we ook naar het gezamenlijk optrekken van de mannenbeweging 4M, met de vrouwenbeweging Arise. Waar de Muskathlon een beweging is van de lange termijn, pakt Transfourmers vooral projecten met een interventie-karakter. Met betrekking tot thema’s die op dat moment spelen in de maatschappij.

WAT GAAN WE DOEN

We creëren een beweging van mensen die de verandering willen zijn. Wij willen een muur van bescherming zijn voor de kwetsbaren in de samenleving, die nog doorklinkt tot na de Coronacrisis.